Föräldrarådet

Föräldrarådet

Föräldrarådet på Estia förskola är en intressegrupp för föräldrar till barn som går i förskolan.

Gruppen representeras av en eller fler föräldrar från varje avdelning.

För oss är det viktigt med ett engagemang från föräldrar för att få en aktiv, stimulerande och inspirerande förskola!

Syfte
Syftet är att tillsammans med förskolan arbeta för barnens välbefinnande och utveckling. Ni föräldrar tillför idéer och genom ert engagemang bidrar ni till att förskolan utvecklas i en positiv och inspirerande anda!

Föräldrarådsmöten
Föräldrarådet informeras regelbundet om förskolans verksamhet och om hur arbetet i förskolan läggs upp. Detta sker genom möten med huvudman, förskolechef samt ev. representant från skolans personal i föräldrarådsmöten en gång per termin eller/och då behov finns.

Förskolechefen är sammankallande och minnesanteckningar skrivs och skickas till alla föräldrar genom veckobreven. Föräldrarådets medlemmar ska inför varje rådsmöte inhämta aktuella frågeställningar, kritik och beröm från föräldrar och/eller barn.

När, var, hur?
Information om när föräldrarådsmötet äger rum, sker genom avdelningens veckobrev två veckor innan mötet, samt via kalendariet.

Finns det fler engagerade föräldrar som vill vara med och bidra direkt i föräldrarådet hör gärna av er till någon av klassrepresentanterna.

Reviderad 11/10-2013