Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildning och HLR för barn genomförs med jämna mellanrum i Estia förskola, vartannat år för brandskydd och detsamma gäller för HLR.

Mellanåret brukar vi friska upp minnet med att titta på film för HLR och diskutera kring våra brandövningar

Här bilder från tidigare utbildning