Portfolio

PORTFOLIO – Barnets pärm

Förskolan arbetar med portfolio i en form som heter ” barnets pärm”.  Pärmen är ett sätt för oss att tydliggöra våra mål samt planera, följa upp och utvärdera verksamheten.

Det är ett underlag för utvecklingssamtal och samverkan mellan förskola/föräldrar. Föräldrar och pedagoger får kunskap i hur barnet tänker och hur det erövrar sin kunskap. Portfolio är ett förhållningssätt som innebär att dokumentation görs på ett tydligt sätt:

  • Barnet ser och påverkar sin egen utveckling.
  • Familjen tar del av barnets lärande.
  • Barnet syns som individ.
  • Portfolio stärker barnets självkänsla och stimulerar till ett livslångt lärande.

Portofolio är en metod som hjälper föräldrarna att få en kontinuerlig återkoppling till förskolans verksamhet för att aktivt följa och stödja sitt barns utveckling.

Pärmen innehåller en inskolningsdokumentation, ”Nu kommer jag” (en berättelse som föräldrarna skriver om sitt barn när de börjar hos oss).

Vi samlar utvalt material som tydligt visar vad barnet lärt sig under sin tid på förskolan t.ex. projektarbeten, dokumentationer, målningar, perform analyser (språkanalys) och bilder.

När barnet slutar hos oss får familjen med sig portfolion vid ett avslutningssamtal mellan förskola och föräldrar. Vi kan även följa barnet till skolan i samråd med föräldrarna. Skolan får då möjlighet att ta del av pärmen och möter barnet där det befinner sig i sin utveckling.