Klagomålshantering

Vi har sett över våra rutiner gällande klagomålshantering.

Det finns nu ett formulär som kan fyllas i vid klagomål / synpunkter från vårdnadshavarna gällande vår verksamhet.

Vi är tacksamma för era synpunkter och behöver era åsikter skriftligen, så att vi i ledningsgruppen kan analysera, diskutera, hitta lösningar och återkoppla till er föräldrar.

Vi är tacksamma för era synpunkter och vill ha en öppen dialog.

Era synpunkter lämnas i vår brevlåda i huvudentrén. Blanketter för att lämna synpunkter och klagomål finns i en mapp intill brevlådan. För att kunna återkoppla till er vårdnadshavare underlättar det om ni skriver ert namn. Men ni väljer själva om ni vill vara anonyma.

Vi i ledningsgruppen har som mål att ge er återkoppling inom 14 dagar.

Ledningsgruppen består av
Laine Christina Karlsson, Rektor
Stavros Giangozoglou, Huvudman
Kerstin Lundbäck, Huvudman

Här finns blanketten ni kan använda:  klagomåls blankett mall