Gårdsregler

Gårdsregler

Det första som görs är att kontrollera att alla grindar är stängda

Se till att skolbarnen håller sig på deras sida gården. Kommer skolbarn till vår gård, skall vi genom rak och tydlig kommunikation, samt i samförstånd med fritidspersonalen be dem att hålla sig vid rätt sida gården.

Nyckel till förråd 1 finns bredvid anslagstavlan utanför Apollon och ska tas med ut. Nyckel till förråd 2 (Athena sidan) hänger bredvid anslagstavlan utanför Athena. I förråd finns bollar, och lekutrustning. Pappersrullar, pappersnäsdukar och plastpåsar ska alltid finnas ute.

Personal har uppsikt över barnen från olika håll, med andra ord ska personal vara positionerade så att alla barn kan lätt ses. Det ska finnas en personal i varje ”station”, vid lekplatsen utanför Athena krävs det alltid två om antalet barn är stort

Max 3 barn vid gungorna, en personal krävs. Vid vintertid rullas gungorna upp.

Ingen lek med pinnar och stenar

Uteaktiviteter för barnen under lunchtid ska vara välplanerade, ansvaret ligger hos avdelningarna

Ålersanpassade lek är en förutsättning för att alla barn ska vara trygga i gården. Ingen klättring tillåts i rutschkanans tak eller på sidan. På Athena sidan ska det vara max 2 barn på lilla husets tak.

Vi ser till att städa med barnen för att ha god ordning och reda, gården lämnas i samma goda skick som innan leken började. Ingen lekutrustning lämnas kvar på gården när dagen är slut

Reviderad under strategi- + planeringsdagen 26/10-2015