Utflyktsrutiner

Utflyktsrutiner

 1. Syftet med utflykten – varför gör vi just den här utflykten?
 2. Prata med barnen om vilka regler som gäller under utflykten.
  Hur ska utflykten genomföras? Vem är huvudansvarig? Vilken vuxen har ansvar för vad? Kontrollera att barnen är rätt klädda.
 3. Gå igenom all utrustning som ska med.
  Ha fullständig överblick om vilka barn och pedagoger som följer med. Fördela barnen på de pedagoger som följer med. Se till att alla barn har på sig reflexväst med förskolans/avdelningens namn och telefonnr.
 4. Förskolans ledning ska vara informerad om utflykten, de tider som gäller för utflykten, vilka barn och eventuella föräldrar som följer med. Avdelningens telefon
  ska tas med i fall det behöver användas.
 5. Ropa upp barnen när en plats lämnas, samla alla och räkna upp alla.Var uppmärksam på om barnen blir trötta, hungriga eller törstiga. Ta paus i aktiviteten och vila om så behövs.
 6. Skriv ner eventuella händelser som inträffade under utflykten direkt efter ankomsten till förskolan. Om tillbud eller skada skett under utflykten meddela omgående förskolans ledning och familj om så bedöms nödvändigt och fyll i adekvat  rapport.

Reviderad av Stavros 21/10-2019