Försäkringsrutiner

Försäkringsrutin för barnen ifall en olycka händer

1. Kontakta den pedagogiska ledaren – är den på plats blir det dennes ansvar att vidta åtgärder.

2. Om den pedagogiska ledaren inte är på plats: Skriv ner själv vad som hänt i ”skadeanmälan” blanketten som finns i försäkringspärmen. Det är föräldrarna som tar kontakt med bolaget, vi tillhandahåller händelserapporten för eventuellt ersättningsanspråk.

3. Det är GJENSIDIGE som är försäkringsbolaget som Estia förskola har avtal med via Uppsala Kommun, tel.nr.:0771-326326.

4. Beskriv i detalj vad som har hänt utifrån dina tidigare gjorda noteringar.

5.Försäkringsnummer 4468760.1, Försäkringstagare: Uppsala Kommun,

Organisations nr. Estia: 556807-1863.

6. Spara alla eventuella originalkvitton, kommer att behövas kopior för både familjen och försäkringsbolaget.

7. Spara alltid alla papper du har för varje händelse i en plastfika i ”försäkrings” pärmen.

8. Tillbud ska också dokumenteras i samma blankett. Tillbud är ett incident där barn eller vuxen gjort sig illa men där läkarvård inte krävs.

9. Uppföljning av tillbudstapporter och skadeanmälningar ska leda till eventuella åtgärder i den fysiska arbetsmiljön för att i möjligaste mån undvika att det händer igen.