Policy för sjuka barn

ESTIA FÖRSKOLANS POLICY FÖR NÄR BARNET ÄR SJUK

                   NÄR SKA BARNEN VARA HEMMA FRÅN FÖRSKOLAN? 

Uppdaterat den 31/1-2018 

”Hemma? allmäntillståndet avgör!
Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppverksamhet, är i regel avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.
Många gånger kan ett barn vara aktivt hemma, men orkar inte vara med i barngruppen. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna inom- och utomhus för att vara i förskoleverksamheten!”

Utifrån detta förtydligar förskolan sina rutiner med följande:

a) Ovan gäller alltid och förälder som blir uppringd av Estias personal måste hämta barnet fortast möjligt
b) Barn som har sjuka syskon, stannar också hemma för att i möjligaste mån undvika sjukdoms spridning

Det finns så klart fler tillfällen/fler sjukdomar som kräver att barnet är hemma. Det finns olika sätt att bedöma om och när ett barn ska vara hemma från förskolan, ibland kan det vara lättare att avgöra – ibland svårare.

I övrigt när barnet insjuknar med feber, magsjuka mm. är det självklart att de befintliga rutiner gäller tillsvidare utifrån Landstingets/Region Uppsalas
rekommendationer som du också kan läsa här

Nar_barnet_ar_sjukt_2014

Allt av respekt för oss alla som vill ha friska barn på förskolan, respekt för er som behöver vara trygga med att det egna barnet förblir friskt eller/och tillfrisknar på ett bra sätt, samt för att ni ska kunna komma tillbaka till jobbet när barnet är åter friskt.