Policy för sjuka barn

ESTIA FÖRSKOLANS POLICY FÖR NÄR BARNET ÄR SJUK

NÄR SKA BARNEN VARA HEMMA FRÅN FÖRSKOLAN?
Vi följer regler/råd som ges av Smittskyddsenheten/ Landstingets i Uppsala län.

Magsjuka
Barnet ska vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkning och/eller diarré.

Feber
Barn med feber ska alltid vara hemma från förskolan. Temperaturen mäts då barnet INTE har fått någon febernedsättande medicin ex Panodil.

Måttlig feber(38-38,5 grader Celsius). Bedömningen görs också efter barnets allmänna tillstånd. Barnet SKA ha en feberfri dag hemma innan återgång till förskolan.

Halsont
Vid halsont med feber ska barnet vara hemma. Har barnet halsfluss ska barnet vara hemma tills det gått 2 dygn med pågående antibiotikakur.

Snuva
Barn med snuva utan feber kan vistas på förskolan.

Det finns så klart fler tillfällen/fler sjukdomar som kräver att barnet är hemma. Det finns olika sätt att bedöma om och när ett barn ska vara hemma från förskolan, ibland kan det vara lättare att avgöra – ibland svårare. Därför föreslår vi alla familjer att noga titta i dokumentet ni fått där rekommendationerna från Landstinget förklarar på ett pedagogiskt enkelt sätt hur ni ska gå till väga.

Allt av respekt för oss alla som vill ha friska barn på förskolan, respekt för er som behöver vara trygga med att det egna barnet förblir friskt eller/och tillfrisknar på ett bra sätt, samt för att ni ska kunna komma tillbaka till jobbet när barnet är åter friskt.