Handlingsplan för utrymning

Handlingsplan för utrymning vid brand eller annan fara i ESTIAS lokaler

(enligt beslut i styrelsen den 9/11-2010)

Om det automatiska larmet utlöses ljuder signal i hela lokalen. Det finns även larmknappar för aktivering om det så krävs. Dessa finns utanför personalrummet, på kontoret och vid entrén utanför varje avdelning samt vid personalentrén.

Brandsystemet består av rökdetektorer. Handbrandsläckare är utplacerade vid väl valda platser i entrén vid Apollon, Athena och vid centrala personalentrén. Ring 112!

Utrymningsplan finns och är uppsatt i korridorerna. Återsamlingsplatsen är vid gungorna i förskolans gård.

Vid eventuellt brandlarm – ta larmet på allvar! Utrymningsledaren (huvudman eller förskolechef) samordnar och leder utrymningsprocessen. Utrym lokalen och stanna på återsamlingsplatsen tills brandbefäl säger annat. Varje avdelning har en utrymningsansvarig utsedd, den ska se till att alla kommer ut och räknar barn och medarbetare för att vara säker att ingen saknas.

Först och främst:

 • Rädda liv!
 • Stäng inne branden.
 • Varna och larma 112.
 • Försök släcka – utrym!

Vid utrymning:

 • Följ utrymningsledarens anvisningar.
 • Ansvariga är för Athena: Kerstin, för Apollon: Avgi, för Artemis: Laine
 • Om ansvariga saknas vid tillfället tar någon bland övrig personal ledningsansvaret just då.

På återsamlingsplatsen

 • Återsamling först per avdelning.
 • Anmäl dig till avdelningens utrymningsansvarig.
 • Varje avdelnings utrymningsansvarig räknar in barn och medarbetare och rapporterar vidare till ledningsfunktionär på plats.
 • Vid behov kontaktas föräldrarna av ledningsfunktionär.
 • Stanna kvar på anvisad plats i avvaktan på vidare information från brandbefäl eller ledningsfunktionär på plats.

Reviderat 21/10-2019
Stavros Giangozoglou – styr.ordf. ESTIA förskola