Om oss

OM OSS

Estia Förskola ligger belägen central t i Salabacke i stora och fina lokaler på 550  m2.

I nuläget har vi 3 avdelningar med platser för 45-heltidsbarn. Förskolans pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare. Vi har 3 pedagoger per avdelning.  

Apollon – Barn mellan 1-2 år

Artemis – Barn mellan 2-4 år

Athena – Barn mellan 4-6 år

Våra öppettider är måndag till fredag kl. 06:30 till kl. 17:30.

Vi bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån Läroplanen för förskolan.

Vi har som mål att bli Uppsalas bästa förskola och därför arbetar vi intensivt med kvalitetssäkringen. Hur vi jobbar, följer upp, utvärderar och planerar och även våra mål finns beskrivet på verksamhetsplan för 16-18

På förskolan arbetar alla avdelningar med Portfolio i en form som heter ” Barnens pärm”. Detta är ett sätt för oss att tydliggöra våra mål samt planera, följa upp och utvärdera verksamheten.

Alla barn har en individuell utvecklingsplan som följs upp en gång per termin vid föräldrasamtal. Allt dokumenteras och följs upp. På det sättet kan vi utvärdera vårt arbetssätt och undvika misstag. 

Förskolans Arbetsmiljöplan kan du läsa om här, en viktig grund för en trygg och säker arbetsplats tillsammans med Estias egen kontroll dokument.

Den sista onsdagen i månaden stänger verksamheten tidigare än vanligt kl.16:00, för personalmöte/uppföljning/utvärdering. Två heldagar per termin är bokade för planering för all personal samt för fortbildning. Datum för detta samt andra viktiga händelser i förskolan finns att se på sidan kalendarium.

Förskolan har en stor gård som används flitigt av alla barn. Där finns bl.a. sandlådor, gungor, rutschkanna, lekställningar, gräsmattor och plats för mycket rörelse. Vi är väldigt måna om säkerheten och därför har vi Gårdsregler.

Förskolan ligger centralt med gångavstånd till olika lekplatser och nära till bibliotek, museer, skogsområde och andra sevärdheter. Vi tycker att det är viktigt med omväxling och därför går vi på utflykt minst en gång i veckan. Här kan ni se beskrivningen av Utflyktsrutiner.

Barnen serveras frukost, frukt vid morgonsamlingen, lunch, mellanmål samt frukt för de av barnen som är kvar senare än till 16:30. Maten tillagas av restaurang ”Rosendal 17 – Kök och Bar” 

Rektorn/Pedagogiska ledaren är pedagogisk ansvarig för förskolan. Det är hon som tillsammans med övriga pedagoger ser till att Läroplanen följs !

Huvudmanen Stavros G. finns på plats och har huvudansvar för det övriga på Estia.

Alla avdelningar har egen telefon och e-mail. Alla telefonnummer finns på Kontakta oss.

På Estia har vi en gemensam värdegrund som ligger till grund för vårt förhållningssätt mot varandra och barnen. Alla vuxna ska vara goda förebilder. Allt finns beskriven i vår Likabehandlingsplan.

Verksamheten hålls sommarstängd under 3-4 veckor (oftast vecka 28-31), alltid i samråd med föräldrarna.

Vårt mål är att medarbetare, barn och föräldrar på olika sätt skall finna möjlighet att medverka och påverka utvecklingen av vår verksamhet. Detta sker automatisk i vår dagliga kontakt men även genom föräldrarådet.

I enlighet med rekommendationerna av Smittskyddsenheten och Landstinget i Uppsala län har vi fått fram Estias Policyn När barnet är sjukt. Här kan ni se när barnet ska vara hemma från förskolan.

Vi lägger stor vikt på säkerheten och därför har vi fasta rutiner för att försäkra oss att de rätta handlingarna utförs vid olycka eller tillbud. Allt finns beskriven på Försäkringsrutiner

Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss!