Om oss

OM OSS

Estia Förskola ligger belägen central t i Salabacke i stora o fina lokaler på 550 m2

Vi har 3 avdelningar med platser för 45-50 heltidsbarn. Förskolans pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare. Vi har 3 pedagoger per avdelning.

Apollon – Barn mellan 1-2 år

Artemis – Barn mellan 2-4 år

Athena – Barn mellan 4-6 år

Våra öppettider är måndag till fredag kl. 06:30 till kl. 17:30.

Vi bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån Läroplanen för förskolan.

Vi har som mål att bli Uppsalas bästa förskola och därför arbetar vi intensivt med kvalitetssäkringen. Vi planerar, genomför, följer upp och utvärderar våra mål enligt vårt utvärderingsverktyg SKA under ledning av rektorn/förskolechefen.

Alla barn har en individuell utvecklingsplan som följs upp en gång per år vid föräldrasamtal. Allt dokumenteras och följs upp. På det sättet kan vi utvärdera vårt arbetssätt och utveckla verksamheten för barnens bästa.

Förskolans arbetsmiljöplan är en viktig grund för en trygg och säker arbetsplats tillsammans med Estias egen kvalitetssäkrings dokument, SKA (systematiskt kvalitetsarbete).

Två heldagar per termin är bokade för planering för all personal samt för fortbildning. Datum för detta samt andra viktiga händelser i förskolan kommuniceras med vårdnadshavarna i ett kalendarium som skickas till alla i början av varje termin.

Förskolan har en stor gård som används flitigt av alla barn. Där finns bl.a. sandlådor, gungor, rutschkana, lekställningar, gräsmattor och plats för mycket rörelse. Vi är väldigt måna om säkerheten och därför har vi Gårdsregler.

Förskolan har gångavstånd till olika lekplatser och nära till bibliotek, museer, skogsområde och andra sevärdheter. Vi tycker att det är viktigt med omväxling och därför går vi på utflykt en gång i veckan. Våra utflyktsrutiner är avgörande för en rolig, lärorik och säker stund en bit ifrån förskolan.

Barnen serveras frukost, frukt vid morgonsamlingen, lunch, mellanmål samt frukt för de av barnen som är kvar senare än till 16:30. Matmenyn finns att läsa utanför varje avdelning.

Alla avdelningar har egen telefon och e-mail, viktiga att notera inför ledighet, sjukdom, återkomsten till verksamheten som vårdnadshavaren ska informera oss om.

På Estia har vi en gemensam värdegrund som ligger till grund för vårt förhållningssätt mot varandra och barnen. Alla vuxna ska vara goda förebilder. Allt finns beskriven i vår Likabehandlingsplan

Verksamheten har semesterperiod veckorna 27-30. För att kunna organisera och planera vår verksamhet frågar vi om Era vistelsetider och behov av barnomsorg under jullov, sportlov, påsklov, höstlov, samt planeringsdagar och semesterperiod. Detta för att alltid hitta de bästa gemensamma lösningar som passar både Era behov och verksamheten.

I enlighet med rekommendationerna av Smittskyddsenheten och Region Uppsala län följer vi dokumentet ”När barnet är sjukt2.

Vi lägger stor vikt på säkerheten och därför har vi fasta rutiner för att försäkra oss att de rätta handlingarna utförs vid olycka eller tillbud. Våra försäkringsrutiner gäller för både barn och medarbetare.

Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

Ledningsgruppen i Estia förskola