Verksamhetsplan 2020-2021

Arbetet med uppföljningen / utvärderingen av den gällande verksamhetsplanen pågår,

den nya Verksamhetsplanen för 2020-2021 kommer att antas under första planeringsdagen VT-20